ช่องทางการรับสมัคร มีดังนี้

  1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ คลิกที่นี่
  2. สมัครออนไลน์ผ่านคิวอาร์โค้ดและเว็บไซต์ คลิกที่นี่
  3. ส่งคลิปวิดีโอแนะนำตัวและส่งใบสมัครกลับมายัง E-mail : youngotop2019@gmail.com

หรือส่งหลักฐานทางไปรษณีย์มาที่ คุณปริชาญ์  ไทยเจริญ : ที่อยู่ 49 ซอยลาดพร้าว 140 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ กทม. 10240

(Visited 1 times, 1 visits today)