กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการ “เดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง” กองทุนพัฒนา เด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF CHARITY RUN 2019) เพื่อเป็นการจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ การจัดกิจกรรมสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กที่ยากจนและด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามวัย และ การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกอีกด้วย
ท่านที่สนใจสามารถสมัครผ่านทางเว็ปไซต์ ลั้นลา RUNLAH โดยผู้สมัครสามารถเข้าไป ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ Fan page หรือสแกนคิวอาร์โค้ด และทำตามขั้นตอนก็สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม CDF Charity RUN 2019 ได้อย่างง่าย
ซึ่งการจัดงานวิ่ง CDF Charity RUN 2019 ในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 ในครั้งนี้ จะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

ประเภทที่1 FUNRUN 5 Km (400 บาท)
ประเภทที่2 MINI MARATHON 10 Km (500 บาท)
ประเภทที่ 3 HALF MARATHON 21 Km (700 บาท)
นอกจากนี้ท่านใดที่ประสงค์จะร่วมสมัคร VIP 1,000 บาท สามารถวิ่งได้ทุกประเภท ครับ
และในวันงานจะมีเจ้าหน้าที่ภาคสนาม เจ้าหน้าที่ดูแลความสะดวก ประจำจุดต่าง ๆ คอยดูแล ช่วยเหลือ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งงาน
ขอเชิญผู้สนใจร่วม “เดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง” ในกิจกรรม “CDF Charity Run 2019” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
ท่านจะได้สัมผัสกับการวิ่งในบรรยากาศที่มีขุนเขาและทะเลหมอกล้อมรอบและแหล่งท่องเที่ยวมากมาย จุดปล่อยตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรยากาศสวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย ที่เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ท่านจะได้สัมผัสกับการวิ่งในประสบการณ์แบบใหม่โดยที่ไม่เหมือนงานวิ่งที่อื่นอย่างแน่นอน

(Visited 1 times, 1 visits today)