กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


Portoวิสัยทัศน์ : "เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔" กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

 • ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร


  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ดูทั้งหมด
  ดูทั้งหมด
  ดูทั้งหมด

  ถ่ายทอดสด

  ท่านที่ต้องการรับชมการถ่ายทอดสด ผ่านระบบ TV พช. คลิกที่นี่...

  ดูรายการย้อนหลัง

  ท่านที่ต้องการดูข้อมูน TV.พช. ย้อนหลัง คลิกที่นี่...

  แนะนำการใช้งาน Conference

  คู่มือการใช้งาน Conference คู่มือการใช้งาน tv พช.