จังหวัดมุกดาหาร

🔊ข่าว พช.มุกดาหาร 🚩มุกดาหาร เปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว"🚩 26 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิด "หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว" โดยมีนายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ นายอำเภอหนองสูง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการ ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และ จนท.พช. จำนวน 200 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ บ้านภู หมู่ที 1,2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

28 October 2018 / 15:56 น.

จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านชะโนด หมู่ที่ 1 ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชน การสร้างตลาดใหม่ การรองรับนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามายังอำเภอหว้านใหญ่ และการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เข้ากับการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP การแสดงแสง สี เสียง เปิดตัวโลโก้และคำขวัญประจำบ้าน และเปิดตัวมาสคอตประจำหมู่บ้านอีกด้วย โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา, นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ พช.มุกดาหาร ร่วมในพิธี ณ วัดมโนภิรมย์ บ้านชะโนด ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

28 October 2018 / 15:50 น.

จังหวัดมุกดาหาร

25 ตุลาคม 2561 นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 1,4,11 ตรวจติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน งานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมฯ ปี 2562 การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1-2 โดยมี หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน จนท. พนักงานและลูกจ้าง สพจ.มุกดาหาร ให้การต้อนรับและรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำ ทั้งนี้นายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อม หน.กง./พอ. นำเสนอผลการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุม สพจ.มุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1

28 October 2018 / 15:45 น.