จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานโครงการ " กองทุนพัฒนาเด็กชนบทเคลื่อนที่ (Childen Development Fund Mobile: CDF Mobile)"และนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ พร้อมด้วยนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา หัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯ ทีมงานเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา พัฒนาการอำเภอทุกแห่ง และหน่วยงานราชการ เด็ก ครู ผู้นำชุมชน เข้าร่วมฯ เพื่อมอบทุนการศึกษาเด็กและของใช้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า หมู่ที่10 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

14 September 2018 / 13:51 น.