แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 

 

 


ข้อแนะนำ : ระบบนี้จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ควรใช้โปรแกรม Firefox สำหรับเิปิดใช้งาน Download ที่นี่

   

!! แนะนำเพิ่มเติมค่ะ .. ท่านสามารถเลือกเขาภาคไหนก็ได้นะค่ะ ภาคไหนเข้าเร็วก็เลือกเข้าได้เลย (เป็นข้อมูลชุดเดียวกันทั้งหมดเพียงแค่แยกเข้าหลายช่อง เพิ่มความรวดเร็วค่ะ)
 
 
โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน
2011 © Comunity Development Department
ขอความช่วยเหลือ ด้านโปรแกรม: โทร.02-141-6287 ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
ขอความช่วยเหลือ ด้านแบบประเมิน: โทร.02-141-6379 กองการเจ้าหน้าที่