กิจกรรมผู้บริหาร
 
  กิจกรรม สำนัก/กอง/ศูนย์
 
  ข่าว พช. จาก หนังสือพิมพ์
  หนังสือสั่งการ

 
 
::: ลิงค์จากหน่วยงานอื่นๆ
การพัฒนาจังหวัดด้วย ว. และ ท.
 
VIDEO งาน 50 ปี
กรมการพัฒนาชุมชน
VIDEO Kiosk Update 54
การอัพเดตข้อมูลตู้คอมฯ Kiosk คลิกที่นี่
VIDEO PA 54
ชี้แจงตัวชี้วัด คำรับรองฯ ปี 54 คลิกที่นี่

     

ถอดบทเรียน IPA54 อุบลราชธานี

สพจ. อุบลราชธานี ถอดบทเรียน การจัดทำ IPA ปี 2554 คลิกที่นี้เพื่อดูรายละเอียด

1

สารบัญอิเล็กทรอนิกส์

สพจ. ศรีสะเกษ เริ่มใช้งาน E-submission จากระบบ OA เพื่อใช้ในงานสารบัญในทุก สพอ. สนใจ คลิกที่นี้เพื่อดูรายละเอียด

2

 

3 
 
 
 
 

 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210 โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
พัฒนาเว็บไซต์โดย ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
Copyright©2010 www.cdd.go.th all right resered