ชุมชนบ้านดอนตะโหนด

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสการท่องเที่ยว สไตล์วิถีชุมชน ที่ชุมชนดอนตะโหนด อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ชุมชนสีเขียว ตามแบบฉบับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมอุดหนุนสินค้าเกษตรปลอดสารพิษจากภูมิปัญญาชุมชน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ กระจายรายได้ให้ชุมชน  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081 293 4696

(Visited 1 times, 1 visits today)