ชุมชนวัดตาลเหนือ

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสการท่องเที่ยว สไตล์วิถีชุมชน ที่ชุมชนบ้านวัดตาลเหนือ อำเภอป่าโมกข์  จังหวัดอ่างทอง ชุมชนคนอาร์ต เรียนรู้วิถีชีวิตไทยผ่านงานปั้น เสน่ห์งานศิลป์แผ่นดินจากตุ๊กตาชาววัง สู่บ้านทรงไทยจำลองภูมิปัญญาล้ำค่าของบรรพบุรุษที่ส่งต่อถึงคนรุ่นหลังมาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ กระจายรายได้ให้ชุมชน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086 130 1049

(Visited 1 times, 1 visits today)