งานพัฒนาระบบบริหารการชำระคืนเงินกู้กองทุน พัฒนาบทบาทสตรี Copy Copy Copy Copy Copy

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำปางจัดโครงการ “กฎหมายควรรู้” โดยวิทยากรจากศาลเยาวชนมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วม ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มสมาชิกกองทุน

(Visited 12 times, 1 visits today)