OTOP TO THE TOWN “ยกระดับโอทอป ภูมิปัญญาไทยใจกลางเมือง

วันนี้ 5 กุมภาพันธ์ 2561

นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน
OTOP TO THE TOWN ยกระดับโอทอป ภูมิปัญญาไทยใจกลางเมืองประจำปี 2561 ณ อาคารัฐนประศาสนภักดี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
มีผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วมพิธีเปิด การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างโอกาส สร้างอาชีพสร้างรายได้สนับสนุนผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอป และเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

สถานีข่าว พช.
CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)