OTOP นวัตวิถี โครงการดีๆตอบโจทย์ไทยนิยม ยั่งยืน

OTOP นวัตวิถี โครงการดีๆตอบโจทย์ไทยนิยม ยั่งยืน

วันนี้ 10 ตุลาคม 2561  เวลา 13.30น.

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน บันทึกเทปรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ประเด็น OTOP นิวัตวิถี ตอบโจทย์ไทยนิยม ยั่งยืน
โดยมีกำหนดเผยแพร่ออกอากาศ วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00น.
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี (ช่อง9)
ในโอกาสนี้ นายชัยยา ขำสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศฯ นางรักใจ กาญจนะวีระ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ และทีมงานจากศูนย์สารสนเทศฯ เป็นผู้ประสานการดำเนินการ

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน
CNS 3/11

#กรมการพัฒนาชุมชน
#โครงการไทยนิยมยั่งยืน
#เน้นการมีส่วนร่วม
#ลดความเหลื่อมล้ำ
#เพิ่มรายได้กับประชาชนอย่างยั่งยืน

(Visited 1 times, 1 visits today)