Kick off ตลาดประชารัฐทั่วประเทศ 5 ธันวา “สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้” เน้นช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานราก

Kick off ตลาดประชารัฐทั่วประเทศ 5 ธันวา “สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้” เน้นช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานราก

กระทรวงมหาดไทยจับมือหน่วยงานภาคีขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ 9 ประเภท เปิดพื้นที่จำหน่ายกว่า 6,520 แห่ง คาดสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ผู้ประกอบการรายใหม่จำหน่ายกว่า 107,844 ราย วันนี้ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน “ตลาดประชารัฐ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้” โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และผู้บริหารกรมการพัฒนาชุนชน
ในโอกาสนี้ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมจับจ่ายใช้สอย เลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการตลาดประชารัฐทั้ง 9 ประเภทได้ในงาน “ตลาดประชารัฐ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้” ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10:00-19:00 น. ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล รวมทั้งอุดหนุนสินค้าผู้ประกอบการตลาดประชารัฐทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(Visited 1 times, 1 visits today)