Kick off ตลาดประชารัฐทั่วประเทศ ดีเดย์ 5 ธันวา “สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้” ให้ประชาชน

Kick off ตลาดประชารัฐทั่วประเทศ ดีเดย์ 5 ธันวา “สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้” ให้ประชาชน

กระทรวงมหาดไทยจับมือหน่วยงานภาคีขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ 9 ประเภท เปิดพื้นที่จำหน่ายกว่า 6,520 แห่ง คาดสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ผู้ประกอบการรายใหม่จำหน่ายกว่า 120276 กว่าราย วันนี้ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน “ตลาดประชารัฐ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้” โดยมี นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม นายนิสิต จันทร์สมวงค์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และผู้บริหารกรมการพัฒนาชุนชน ร่วมแถลงข่าว
ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล

(Visited 1 times, 1 visits today)