รองอธิบดี พช. เป็นประธานส่งมอบมอบพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 103

รองอธิบดี พช. เป็นประธานส่งมอบมอบพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 103 ฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

@กาฬสินธุ์ : 1 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 น.

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
มอบหมายให้นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

กระทำพิธีส่งมอบมอบพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 103 ฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับและรับมอบ มีนายร่องกี่ พลเยี่ยม ผอ.สถาบันการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน โดยมีรอง ผวจ.กาฬสินธุ์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมพิธีส่งมอบในครั้งนี้ และ ผวจ.กาฬสินธุ์ มอบแนวคิดในการปฏิบัติงาน คือ “ส.ต.จ.” สนใจ/ตั้งใจ/จริงใจ ณ ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 8 times, 1 visits today)