นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดพิจิตร จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี (เวทีภูมิภาค)

Iวันเสาร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09.30 น.

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดพิจิตร จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี (เวทีภูมิภาค) ระหว่างวันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561

โดยนายสมหวัง พ่วงบางโพ ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน “โครงการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” โดยมีประชาชนในพื้นที่จำนวน 600 คน เข้าร่วมโครงการฯ ณ อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนทุ่งพรหมทอง ตำบลบางลายอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน
ข่าวที่ CNS4/39

(Visited 1 times, 1 visits today)