นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

วันที่ 1 พ.ย. 2561 เวลา 14.00 น.

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
และบรรยายพิเศษ “การสร้างสุขให้ประชาชนโดยทุนชุมชน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 โดยมี นายธงชัย บุตรนุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กล่าวรายงาน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ สื่อสารทิศทางการพัฒนาทุนองค์กรการเงินชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนงานพัฒนาทุน และองค์กรการเงินชุมชนให้ประสบผลสำเร็จ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด จำนวน 76 คน และเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน จำนวน 9 คน รวมทั้งสิน 85 คน ณ โรงแรมทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน
ข่าวที่ CNS4/35

(Visited 1 times, 1 visits today)