พช. ชวนเที่ยวงาน อลังการหัตถกรรมล้านนา 2018 โชว์ของดีจากภูมิปัญญา 15 หมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา จังหวัดเชียงใหม่­

 พช. ชวนเที่ยวงาน “อลังการหัตถกรรมล้านนา 2018” โชว์ของดีจากภูมิปัญญา 15 หมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา จังหวัดเชียงใหม่­

     วันนี้ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน “อลังการหัตถกรรมล้านนา 2018” ภายใต้โครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายธวัช  ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วมงาน ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

     นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เผยว่า รัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำ แก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประชาชนมีความสุขภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งโครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนาเพื่อการท่องเที่ยว เป็นอีกโครงการหนึ่งที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่มุ่งสนับสนุนให้คนในชุมชนได้ร่วมกันค้นหาภูมิปัญญาของชุมชน ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นมาต่อยอดสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน และนำมาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ที่สามารถดึงคนมาเที่ยวในชุมชน นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ ที่มาจากการท่องเที่ยวให้กระจายอยู่ในชุมชน 

     อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้กำหนดจัดงาน“อลังการหัตถกรรมล้านนา 2018” ภายใต้โครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนภายใต้หมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนาเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการในหมู่บ้านท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรม วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา อัตลักษณ์ที่โดดเด่นแก่สาธารณะชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชน 

     การจัดงานในครั้งนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วย

     1. การแสดงผลิตภัณฑ์ และการสาธิตกิจกรรมที่นำมาจากภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น ของหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา จำนวน 15 หมู่บ้าน

     2. การแสดงกิจกรรมของโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา (OTOP Backstreet Academy) จำนวน 7 หมู่บ้าน

     3. การแสดงผลิตภัณฑ์และการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิปัญญาแห่งชาติพันธุ์ชาวเขาในจังหวัดเชียงใหม่

     4. การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 3 – 5 ดาว และผลิตภัณฑ์ชุมชนจากหมู่บ้านอัตลักษณ์ฯ และโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาฯ จำนวน 100 บูธ

     5. การจัดตลาดในรูปแบบล้านนา “กาดหมั้ว ครัวฮอม” ที่นำเสนออาหารพื้นบ้าน จำนวน 10 บูธ

     6. การประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวของหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนาเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 3 เส้นทาง

     7. การแสดงมินิคอนเสิร์ต และการแสดงทางวัฒนธรรมของศิลปินล้านนา

     ขอเชิญพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง มาร่วมสัมผัสเสน่ห์จากหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา ร่วมช้อปสินค้า OTOP และอาหารพื้นบ้านแท้ ๆ มากกว่า 100 บูธ ในงาน “อลังการหัตถกรรมล้านนา 2018” ภายใต้โครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ – 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

@สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)