นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะผู้บริหารกรมฯ ติดตามความก้าวหน้า โครงการความร่วมมือส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

วันที่ 6 พ.ย. 2561

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะผู้บริหารกรมฯ
ติดตามความก้าวหน้า โครงการความร่วมมือส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน และโครงการสุขสยาม ในการนำผู้ประกอบการOTOP ที่พร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางจำหน่าย โดยจะได้มีการกำหนดเปิดในวันที่ 9 พ.ย. 2561 นี้
ณ ไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน
ข่าวที่ CNS4/42

(Visited 1 times, 1 visits today)