นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ชี้แจงการขับเคลื่อนงานกรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
เวลา 13.45 น.

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

มอบหมายให้ นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ชี้แจงการขับเคลื่อนงานกรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2561
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่ปฎิบัติงานในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
พร้อมทั้งได้เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการปฎิบัติงาน
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน
ข่าวที่ CNS4/44

(Visited 1 times, 1 visits today)