นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พบปะมอบนโยบายการทำงานตามยุทธศาสตร์แห่งความสุข ปี 2562

26 ธค.61 เวลา 10.00 น.
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พบปะมอบนโยบายการทำงานตามยุทธศาสตร์แห่งความสุข ปี 2562 แก่ ข้าราชการ พช.จ.เชียงใหม่ โดยมี ผู้ตรวจราชการกรมฯ/รกท.พจ./ ร่วมรับฟังนโยบายดังกล่าว
ณ.ห้องประชุม โรงเรียน OTOP จ.เชียงใหม่ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

(Visited 1 times, 1 visits today)