นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมต้อนรับคณะเอกอัครราชฑูต ภริยาฑูต และคณะนางงาม Miss universe 2017 ที่เข้าร่วมโครงการ “มหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลกปีที่ 8”

วันอังคาร ที่ 4 ธันวาคม 2561
เวลา 10.00น.

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมต้อนรับคณะเอกอัครราชฑูต ภริยาฑูต และคณะนางงาม Miss universe 2017 ที่เข้าร่วมโครงการ “มหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลกปีที่ 8”
โดยกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมที่ 4 การเดินทางไปเยี่ยมชมให้คำปรึกษาแนะนำการส่งเสริมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสู่สากล พร้อมร่วมพิธีเปิดงาน โดยมี ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะดูงาน และได้รับเกียรติจาก ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ท่านผู้หญิงอรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายจัดจำหน่าย
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 พร้อมคณะผู้บริหารจากจังหวัดอ่างทองและเจ้าหน้าศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง ร่วมพิธีเปิดและให้การต้อนรับคณะที่เข้าร่วมกิจกรรม

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน
ข่าวที่ CNS4/65

(Visited 1 times, 1 visits today)