นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามและเยี่ยมชม ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง จำนวน 2 ชุมชน

วันอังคาร ที่ 4 ธันวาคม 2561
เวลา 09.00 น.

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามและเยี่ยมชม ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง จำนวน 2 ชุมชน ดังนี้

1. ชุมชนบ้านเพชรหมู่ที่ 7 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง โดยได้เยี่ยมชม “บ้านสวน อยู่สุข” ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ การน้อมนำ ปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพักแบบโฮมสเตร์ ในบรรยายอบอุ่นสไตล์บ้านทุ่ง รวมถึงศึกษาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกและเลี้ยงทุกอย่างที่กินในครัวเรือน รวมถึงเยี่ยมชมแปลงทุ่งนาข้าวหอมดอกมะลิ 105 ในกิจกรรมปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ

2. ชุมชนบ้านคลองชะอม หมู่ 4 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา
จังหวัดอ่างทอง หมู่บ้านวีรชนไทยสมัยอยุธยา ซึ่งบ้านคลองชะอมเป็นบ้านเกิดของ นายแท่น นายโชติ นายอิน นายเมือง
วีรชนผู้นำชาวบ้านบางระจัน ต่อสู้ทัพพม่าจนแตกพ่ายถึง 7 ครั้ง
โดยท่านจะได้สักการะ อนุสรณ์สถานวีรชนคนสีบัวทอง และศาลปู่ปิ่น ซึ่งปู่ปิ่น เป็นบรรพบุรุษชาวบ้านสีบัวทอง ที่ใช้ภูมิปัญญาด้านพรานป่า พัฒนาบ้านสีบัวทองที่เป็นหมู่บ้านร้างเมื่อครั้งเสียกรุงครั้งที่ 2 ให้กลับคืนมาเป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์ อีกครั้ง
ลูกหลานชาวสีบัวทองจึงสร้างศาลปู่ปิ่นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของท่าน

ในการนี้มี นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแสวงหา ร่วมตรวจติดตามและให้ข้อมูล

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน
ข่าวที่ CNS4/64

(Visited 1 times, 1 visits today)