นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์แห่งความสุขของประชาชน) ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  1. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
    เวลา 10.00 น.

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

มอบหมาย นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์แห่งความสุขของประชาชน) ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่ปฎิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 104 คน ณ ห้องประชุมโรงแรมเบอเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค นครสวรรค์

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน
ข่าวที่ CNS4/43

(Visited 1 times, 1 visits today)