นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรม และคณะผู้บริหาร พช. ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

วันนี้ (2 ธันวาคม 2561)

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรม และคณะผู้บริหาร พช. ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โดย นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ และคณะให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ จุดแสดงผลงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อเตรียมรับการเยี่ยมชมจากนายกรัฐมนตรีและคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ และเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ และสร้างฝายมีชีวิต ปลูกต้นไม้ โครงการ “ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ” อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ณ อ่างเก็บน้ำวังสะพุง ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ในการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดชัยภูมิ

@สถานีข่าว พช. CNS รายงาน
#โครงการไทยนิยมยั่งยืน
#เน้นการมีส่วนร่วม
#ลดความเหลื่อมล้ำ
#เพิ่มรายได้กับประชาชนอย่างยั่งยืน
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)