นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

วันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2561

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
มอบหมายให้ นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
เขตตรวจราชการภาคเหนือตอนล่าง 1
จังหวัดพิษณุโลก
โดยได้ตรวจเยี่ยมพร้อมให้คำแนะนำ
แก่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
บ้านวังส้มซ่า หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โดยได้เยี่ยมชมจำนวน 3 จุด ดังนี้

จุดที่ 1
จุดแนะนำนักท่องเที่ยว จุดให้บริการข้อมูลหมู่บ้าน พร้อมทั้งเป็นจุดนำเสนอวิดีทัศน์ชุมชน และแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน
โดยชุมชนได้เสิร์ฟ เมนูม้าฮ่อส้มซ่า (เมนูเปิดลิ้นที่มีรสชาติเปรี้ยวเค็มเผ็ดและหวาน) พร้อมน้ำพั้นซ์ส้มซ่า เครื่องดื่มเฉพาะถิ่น
ตามด้วย เมนูอาหารหวานส้มฉุน เครื่องหวานโบราณ ในกาพย์เห่เรือรัชกาลที่ 2 ที่ชมฝีมือเจ้าฟ้ากุ้งส้มฉุนต้องมีส้มซ่า
ในการนี้นายสมหวัง พ่วงบางโพ
ได้ให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐให้แก่ชุมชน

จุดที่ 2
จุดรื่นรมย์ชมวิว บ้านวังส้มซ่า
จุดบอกเล่าเรื่องราวของที่มาหมู่บ้าน จุดที่มองเห็นวังน้ำวน ที่มาของคำว่า วัง คู่กับต้นส้มซ่าเคียงกัน ซึ่งเป็นที่มาของ บ้านวังส้มซ่า พร้อมชมบรรยายกาศฝั่งน่านน้ำนมัสการหลวงพ่อทันใจองค์ใหญ่ วัดคุ้งวารี

จุดที่ 3
ตลาดบ้านวังส้มซ่า
จุดจำหน่ายสินค้าชุมชน
มูลค่ารวมนับจากเดือน สิงหาคม-พฤศจิกายน 2561 รายได้รวมกว่า 300,000 บาท
มีสินค้าอาทิเช่น ส้มส้มซ่า เรือสำเภาจำลอง ลูกประคบส้มซ่า
ซึ่งสามารถกระจายรายได้ให้แก่คนในชุมชนตามแนวทางของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีได้เป็นอย่างดี

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน
ข่าวที่ CNS4/62

(Visited 1 times, 1 visits today)