ตลาดดอกแก้ว สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” คึกคัก

ตลาดดอกแก้ว สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” คึกคัก

โดยบรรยากาศเย็นวันนี้ (4 ม.ค. 2562)

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนางณัสรี จันทร์สมวงศ์ ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน พร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจเยี่ยมร้านสมาคมแม่บ้านมหาดไทย (ตลาดดอกแก้ว) ในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)