อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ

วันนี้ 9 กันยายน 2561 เวลา 18.30 น.

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ จาก พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เป็นตัวแทนผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยที่เกษียณอายุราชการ กล่าวขอบคุณ และได้กล่าวความรู้สึกและยกสุภาษิตจีน ….”การที่ทุกคนจะมีความสุขได้ตลอดชีวิต คือ การได้ช่วยเหลือคนอื่น” ดังเช่น การทำงานในกระทรวงมหาดไทย ภายใต้การนำของ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเปรียบเสมือน สถาปนิก และปลัดกระทรวงมหาดไทย เปรียบเสมือนพ่อบ้าน ที่ได้ออกแบบบ้าน(มหาดไทย) เป็นห้องต่างๆ ดังนี้
– ห้องรับแขก ใช้เป็นที่สำหรับข้าราชการได้อยู่ ได้ดูแลพี่น้องประชาชน และให้บริการประชาชน
– ห้องนั่งเล่น ใช้เป็นห้องพักผ่อนชั่วคราว ที่เป็นห้องกำหนดและขับเคลื่อนนโยบาย ในทุกวันพุธ เช่น นโยบายลดความเหลื่อมล้ำ ไทยนิยม ยั่งยืน การออกแบบยุทธศาสตร์ เพื่อเจาะลึกนำส่งต่อไปช่วยเหลือตำบล หมู่บ้าน/ชุมชน
– ห้องอาหาร เป็นห้องเติมพลังช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
-ห้องน้ำ เพื่อใช้บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ซึ่งมีศูนย์ดำรงธรรม ทั้งที่จังหวัด อำเภอ ในการช่วยแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนของพี่น้องประชาชน
-สภาพแวดล้อมในบ้าน คือการทำให้บ้านสะอาด เช่น นโยบายกำจัดขยะ บำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ประชาชน ..เพื่อให้ครอบครัวมหาดไทย และประเทศไทย มีความสะอาด
จึงนับเป็นความโชคดี ของข้าราชการมหาดไทย ที่ได้ทำงานช่วยเหลือประชาชน ได้ทำงานอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี
นายอภิชาติฯ กล่าวทิ้งท้ายด้วยการปวารณาว่า ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการทุกคนยังมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมต่อไป เพราะจะทำให้มีความสุขตลอดชีวิต

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)