พช. ห่วงใยเจ้าหน้าที่ จัด Big clening day

วันที่ 20 มีนาคม 2563
นายโชคชัย แก้วป่อง และ นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำทีมคณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนส่วนกลาง ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์ จำนวน 400 คน ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ทำงานทุกหน่วยงานพร้อมกัน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ตามมาตรการป้องกันฯ ที่สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันของรัฐบาล เช่น การทำความสะอาด พาหนะ ห้องประชุม และพื้นที่ส่วนกลางของกรมฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยเน้นย้ำให้ทำต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของพวกเราและร่วมรับผิดชอบสังคม
สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)