สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมลงนามถวายพระพร และถวายแจกันดอกไม้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมลงนามถวายพระพร และถวายแจกันดอกไม้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นำคณะกรรมการอำนวยการ และเจ้าหน้าที่สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ร่วมลงนามถวายพระพร และถวายแจกันดอกไม้ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)