อธิบดี พช. นำคณะผู้บริหาร ลงนามถวายพระพร และถวายแจกันดอกไม้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อธิบดี พช. นำคณะผู้บริหาร ลงนามถวายพระพร และถวายแจกันดอกไม้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 19 พฤศจิกายน2562 เวลา 13.30 น.
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นำคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)