นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้าบรรยาย เวลา. 13.00 -16.00 น. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ (ชกพ.) รุ่นที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2562

🎥25 กันยายน 2562
นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้าบรรยาย เวลา. 13.00 -16.00 น. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ (ชกพ.) รุ่นที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน. ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ในหัวข้อ พัฒนาการอำเภอกับการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน
พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนักบริงานพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 3

(Visited 1 times, 1 visits today)