นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม และรับฟังการนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) แก่ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน

วันนี้ (24 กันยายน 2562) เวลา 09.00 น.

นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานการประชุม และรับฟังการนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) แก่ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ของคณะที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560-2564 ระยะกลางแผน
ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมฯ

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)