นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะผู้บริหารกรมฯ แสดงความยินดี กับ นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย

17 ก.ย. 62
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะผู้บริหารกรมฯ แสดงความยินดี กับ นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย

(Visited 1 times, 1 visits today)