นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2562

วันนี้ (12 กันยายน 2562) เวลา 9.00 น.

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2562
โดยมีรองอธิบดีฯ ผู้ตรวจราชการกรม ผอ.สำนัก กอง ศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมฯ
โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวขอบคุณทีมงานพัฒนาชุมชนทั้งส่วนกลางและภูมิภาคที่ช่วยกันขับเคลื่อนงานสำคัญจนประสบผลสำเร็จเห็นเป็นรูปธรรม อาทิ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน การจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านระบบ e-commerce การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และก่อนวาระการประประชุมกองประชาสัมพันธ์ได้นำเสนอวีดิทัศน์สรุปข่าวเด่น ในรอบเดือนที่ผ่านมาติดตามชมย้อนหลังได้ที่ Link นี้

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)