วิทยาลัยการพัฒนาชุมชนจัดพิธีปิด มอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

**วิทยาลัยการพัฒนาชุมชนจัดพิธีปิด มอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

11 ส.ค. 2562 เวลา 10.00 น.

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายนิสิต จันทร์ สมวงศ์) มอบหมายให้

นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ
โดยมีนายร่องกี้ พลเยี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน นายเอกราช ญาณอุบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน นายสุรพล ท้าวพรหม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน

📰รายงานข่าว สถานีข่าว วพช.

(Visited 1 times, 1 visits today)