นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พช. ส่วนกลาง และจังหวัดเป้าหมาย ร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง ครั้งที่ 1

วันนี้ (8 ส.ค. 62)
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พช. ส่วนกลาง และจังหวัดเป้าหมาย
ร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง ครั้งที่ 1
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา ตำบลเขาชะเมา อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)