นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ผู้ดำเนินการในงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี 2562”

วันนี้ (8 สิงหาคม 2562)

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ผู้ดำเนินการในงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี 2562” เพื่อเตรียมความพร้อม ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ กฎระเบียบ ให้สามารถปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาการจัดงานฯ ได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ โดยมี นายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมให้คำชี้แจง ณ ห้อง Jupiter 12-13 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โดยงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-18 สิงหาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)