นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน บันทึกเทปโทรทัศน์สัมภาษณ์ประเด็น “โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

วันนี้ (9 กรกฎาคม 2562) เวลา 10.00 น.

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน บันทึกเทปโทรทัศน์สัมภาษณ์ประเด็น “โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ มีกำหนดนำออกอากาศในรายการ จุดประกายความสุข ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และรายการ Thailand weekly ออกอากาศทางช่อง Thairath TV (วันเวลาการออกอากาศจะเชิญชวนรับชมอีกครั้งหนึ่ง)

โดยมีนายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน และนางรักใจ กาญจนะวีระ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประสานการถ่ายทำ

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)