นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน Thailand Social Expo 2019

5 ก.ค. 62
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้
นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน Thailand Social Expo 2019 ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 ก.ค. 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพคเมืองทองธานี

โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และแสดงปาฐกถาพิเศษในงาน

งานมหกรรมครั้งนี้เป็นการแสดงนโยบายและผลการดำเนินงานด้านสังคม ครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพลังความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านสังคมของประเทศ มีการนำเสนองานวิชาการ สถานการณ์ทางสังคมของประเทศไทย และกลุ่มประเทศอาเซียน การแสดงเจตนารมณ์ในการทำงานด้านสังคมของกระทรวง พม. และภาคีเครือข่าย รวมถึงการผลักดันการขับเคลื่อนนโยบายสังคมที่สำคัญของประเทศอย่างสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)