นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP)

5 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) โดยมี ที่ปรึกษาสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะฯ ร่วมประชุมหารือ พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมฯ และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุม
ณ ห้อง 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)