นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2562

3 ก.ค. 62
เวลา 10.00 น.

นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2562 โดยมี คณะทำงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 5002 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)