นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมการพัฒนาชุมชน ครั้ง ที่ 10/2562

วันนี้ (15 พ.ค.62) เวลา 09.30 น.

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมการพัฒนาชุมชน ครั้ง ที่ 10/2562 โดยมี คณะทำงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมฯ

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)