นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน บันทึกเทปรายการ “ห้องข่าวกรุงเทพธุรกิจทีวี” ประเด็น : การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี 2562 ออกอากาศในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ช่วงเวลา 09.20 – 10.30 น. ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์เนชั่น ช่อง 22

วันนี้ (13 พ.ค.62) เวลา 09.30 น.

นายสมหวัง พ่วงบางโพ
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

บันทึกเทปรายการ “ห้องข่าวกรุงเทพธุรกิจทีวี” ประเด็น : การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี 2562 ออกอากาศในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ช่วงเวลา 09.20 – 10.30 น. ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์เนชั่น ช่อง 22

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)