นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีพร้อมทั้งร่วมสมทบทุน เพื่อสาธารณกุศล เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครบรอบ 19 ปี เสริมสร้างธรรมาภิบาล ปณิธานแห่งแผ่นดิน

วันนี้ (10 เมษายน 2562) เวลา 8.30 น.

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) มอบหมายให้ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายทวีป บุตรโพธิ์) ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีพร้อมทั้งร่วมสมทบทุน เพื่อสาธารณกุศล เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครบรอบ 19 ปี เสริมสร้างธรรมาภิบาล ปณิธานแห่งแผ่นดิน โดยมีคณะผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้รับมอบ

ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)