นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานประชุมทีมเลขานุการ 3 ฝ่าย (รัฐ, เอกชน และบริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม

วันที่ 9 เม.ย.2562 เวลา 09.00 น.

นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานประชุมทีมเลขานุการ 3 ฝ่าย (รัฐ, เอกชน และบริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด) การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ครั้งที่ 5/2562 โดยมี คณะทำงาน เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม 5002 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)