นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานประชุมทางไกลผ่านระบบ video conference สื่อสารยุทธศาสตร์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แก่บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

วันที่ 9 เม.ย.2562 เวลา 09.30 น.

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานประชุมทางไกลผ่านระบบ video conference สื่อสารยุทธศาสตร์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แก่บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ผู้ตรวจราชการกรม ผอ.กอง/กลุ่มงาน เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)