นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคณะ ลงพื้นที่ จ.มุกดาหาร เพื่อเตรียมความพร้อมนิทรรศการ นำเสนอนายกรัฐมนตรีฯ

วันนี้ (6 ก.พ. 2562)

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) มอบหมายให้

นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคณะ
ลงพื้นที่ จ.มุกดาหาร เพื่อเตรียมความพร้อมนิทรรศการ นำเสนอนายกรัฐมนตรีฯ
ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ และพบปะพี่น้องประชาชน ของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะ ณ สหกรณ์การเกษตรโคขุนหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
และที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านภู อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เยี่ยมชุมชนท่องเที่ยวบ้านภู

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)