นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมการประชุมพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

10 มกราคม 2562

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมการประชุมพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานแบบบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ) เป็นประธาน
พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้ารวมประชุม ณ ห้อง 1 ชั้น 2 กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)