นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมงาน “มหกรรมการแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง”

10 มกราคม 2562
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมงาน “มหกรรมการแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” ณ อาคารซาเลนเจอร์ 2 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เกียรติเป็นประธานในงานและมอบรางวัลให้กับโครงการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการตัวอย่างในแต่ละจังหวัด พร้อมทั้งมอบนโยบายในการพัฒนาโครงการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามแนวทางประชารัฐ

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานประมาณ 18,000 คน ประกอบด้วย ผู้แทนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจากทั่วประเทศ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้แทนของสถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)