นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานกำหนดราคากลางอัตราค่าตอบแทนบุคคลภายนอกในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิิกส์ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 9 มกราคม 2562 นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานกำหนดราคากลางอัตราค่าตอบแทนบุคคลภายนอกในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิิกส์ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีวาระสำคัญในการพิจารณาความเหมาะสมของราคากลางอัตราค่าตอบแทนบุคคลภายนอกในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

(Visited 1 times, 1 visits today)